Βοηθητικοί χώροι

κουζίνα, παιδικά WC

κουζίνα, παιδικά WC

Βοηθητικοί αλλά ... ουσιαστικοί!!!