Εξωτερικές Δραστηριότητες

Εξωτερικές Δραστηριότητες

Εξωτερικές Δραστηριότητες

Κατά την διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς ο παιδικός μας σταθμός διοργανώνει πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες