Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί

Η διδασκαλία γίνεται από υπεύθυνο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό

Το προσωπικό έχει άρτια κατάρτιση και έγκριση πρόσληψης από τον αρμόδιο φορέα του Δήμου Κηφισιάς. 

Η διδασκαλία της μουσικοκινητικής αγωγής, της πληροφορικής και του θεατρικού παιχνιδιού γίνεται απο εξειδικευμένο προσωπικό.